سر و صورت و صدای و لباس زنش ، همه ی اینها یک چیز را به او می‌گفت: "همه ی آن علایقی که در زندگی داشته ای و داری، دروغ و ملعبه ای بیش نبوده تا فقط مرگ را از نظرت پنهان سازد".
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۲۳
holy.mary
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۳۸
Khashaiyar
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۶
Bahar_taheri
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۲