واقعاً ناعادلانه بود؛ علی‌رغم این واقعیت که نمی‌توانست از دست و پاهایش استفاده کند یا حتی حس‌شان کند، مجبور بود دردشان را تحمل کند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۱
Khashaiyar
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۶
saeid51
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۳