۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Kimi
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۳
Ali
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۵
Ricardo
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۲
Parviz
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۳
holy.mary
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۴
Nadiyeh
‫۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۷