۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Kimi
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۳
Ali
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۵
Ricardo
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۲
Parviz
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۳
holy.mary
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۴
Nadiyeh
‫۱ سال قبل، پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۷