سوال کردم: راستی پدربزرگ چه کار میکند؟
- حالش عالی است. گویی انرژی و نیرویی تمام نشدنی در وجودش نهفته است، به زودی نودمین سال تولدش را جشن میگیرد. اینکه او چطور موفق به چنین کاری شده جدا برایم تبدیل به معما شده است.
گفتم: خیلی ساده است، آدمهایی مثل او نه حافظه ی درست و حسابی دارند و نه وجدانی که عذابشان دهد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۸
ComeRun
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۶
Mamadreza
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۹
Roshaanak
‫۳ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۹
hedgehog
‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۲
Kasra
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۲۰
Bavar
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۷