هیچ نبردی به پیروزی نمیرسد. اصلا نبردی در نمیگیرد. عرصه ی نبرد جز حماقت و نومیدی بشر را بر او آشکار نمیکند، و پیروزی پندار فیلسوفان و لعبتکان است.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahsa_ch
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۳۶
Booker
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۲
Roshaanak
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۸
Shakibaa
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۵۴
Parviz
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۱۲
Ali
‫۲ سال قبل، شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۰۱
Mehrabad
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۳۰