۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Agata
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۲
Andre
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۴
Parviz
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۸
docharane
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۳
Mikaeil
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۴۶