وقتی جوان بودیم، خیال می‌کردیم پاکی ما را از شرارت نجات می‌دهد. خبر نداشتیم ممکن است شرارتی در پاکی وجود داشته باشد که از پاکی شرارت تغذیه کند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۹
Chehrzad
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۳۶
holy.mary
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۴۶
Hani_niro
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۸