همه‌ی نظام‌ها، با هر ایدوئولوژی، بی‌عدالتی خودشان را پدید می‌آورند، انگار شرارت بهای هستی است، اما نمی‌شود از ترس شرارت جلو هستی را گرفت.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۳۱
Parviz
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۷
alihezar
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۴
M_soroush
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۵