همه‌ی نظام‌ها، با هر ایدوئولوژی، بی‌عدالتی خودشان را پدید می‌آورند، انگار شرارت بهای هستی است، اما نمی‌شود از ترس شرارت جلو هستی را گرفت.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۰۱
Parviz
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۷
alihezar
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۴
M_soroush
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۵