همه‌ی نظام‌ها، با هر ایدوئولوژی، بی‌عدالتی خودشان را پدید می‌آورند، انگار شرارت بهای هستی است، اما نمی‌شود از ترس شرارت جلو هستی را گرفت.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۳۱
Parviz
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۷
alihezar
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۴
M_soroush
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۵