در سالهایی که جوانتر و به ناچار آسیب پذیرتر بودم پدرم پندی به من داد که آنرا تا به امروز در ذهن خود مزمزه میکنم. وی گفت:
هر وقت دلت خواست عیب کسی رو بگیری، یادت باشه که تو این دنیا، همه ی مردم مزایای تو رو نداشته ن.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۱۵
Ali
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۵
Hani_niro
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۸
Parviz
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۹
alihezar
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۴
M_soroush
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۶
hedgehog
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۷
HouriehEbrahimi
‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۲۲