در سالهایی که جوانتر و به ناچار آسیب پذیرتر بودم پدرم پندی به من داد که آنرا تا به امروز در ذهن خود مزمزه میکنم. وی گفت:
هر وقت دلت خواست عیب کسی رو بگیری، یادت باشه که تو این دنیا، همه ی مردم مزایای تو رو نداشته ن.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۱۵
Ali
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۵
Hani_niro
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۸
Parviz
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۹
alihezar
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۴
M_soroush
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۶
hedgehog
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۷
HouriehEbrahimi
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۲۲