زنان استعدادی تقلید ناپذیر دارند، بدون اینکه کلمه‌ای دلنشین بر زبان آورند، می‌توانند به راحتی احساسات دورنی خود را بیان کنند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۸
zahralabbafan
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۰۴
Ali
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۴۰