زنان استعدادی تقلید ناپذیر دارند، بدون اینکه کلمه‌ای دلنشین بر زبان آورند، می‌توانند به راحتی احساسات دورنی خود را بیان کنند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۸
zahralabbafan
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۳۴
Ali
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۱۰