برای انتخاب کردن و جداکردن کتاب‌ها چی کار میکنین؟
-مرده‌ها رو میشمارم. بیش از دو مرده یک کتاب بازاری است. یک یا دو مرده رمان ادبی است. اگر هیچ مرده ای نداشته باشد رمانی برای بچه هاست.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۱
jhamid93
‫۱۱ ماه قبل، شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۴۶
nnegg
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۴