برای انتخاب کردن و جداکردن کتاب‌ها چی کار میکنین؟
-مرده‌ها رو میشمارم. بیش از دو مرده یک کتاب بازاری است. یک یا دو مرده رمان ادبی است. اگر هیچ مرده ای نداشته باشد رمانی برای بچه هاست.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۱
jhamid93
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۶
nnegg
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۵۴