نفس باید سگ وفادار روح باشد و به هر جا که روح هدایتش کرد برود. اما ما چگونه زندگی می‌کنیم؟ این نفس ماست که می‌تازد و افسار گسیخته روح مان را سرگردان و مفلوک دنبال خود می‌کشد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۵۵
jhamid93
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۴۵
💟💟💟
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۵۸