نفس باید سگ وفادار روح باشد و به هر جا که روح هدایتش کرد برود. اما ما چگونه زندگی می‌کنیم؟ این نفس ماست که می‌تازد و افسار گسیخته روح مان را سرگردان و مفلوک دنبال خود می‌کشد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۵
jhamid93
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۵
💟💟💟
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۲۸