گاهی تقدیر آینده ای برای ما رقم می‌زنه که خارج از تصور ماست. اگر می‌خواهیم چنین فرصتی برای تقدیر فراهم شود،همواره باید اعتقاد داشته باشیم که اتفاقات خوب رخ می‌دهند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۰
Mehrabad
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۱
Nonname
‫۶ ماه قبل، دو شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۵:۲۳