گاهی تقدیر آینده ای برای ما رقم می‌زنه که خارج از تصور ماست. اگر می‌خواهیم چنین فرصتی برای تقدیر فراهم شود،همواره باید اعتقاد داشته باشیم که اتفاقات خوب رخ می‌دهند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۰
Mehrabad
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۱