وقتی زنها دوستمان می‌دارند، ما را از هر لحاظ به دیده عقل می‌نگرند؛ حتی جنایات ما را. ولی وقتی علاقه ای به ما نداشته باشند، ارزشی برای فضایل مان نیز قایل نمی‌شوند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۲
Elham
‫۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۶
jhamid93
‫۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۱۱