من به پایان خوش معتقد بودم، او به پایان‌های پر مصیبت؛ من فکر می‌کردم عاشق او هستم، او آنقدر مسن و بدبین بود که می‌فهمید نیستم. عقیده دیگری که داشتم، من را به سوی این باور سوق داده بود، اعتقادم به عشق حقیقی. چطور می‌توانستم بدون عشق به زندگی با این مرد ادامه بدهم؟ مسلما فقط عشق حقیقی می‌توانست انتخاب بدم را توجیه کند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۳۱
Parviz
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۳۱
hedgehog
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۷
Ali
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۰