راننده موجودی بود بدادا و بدخلق و نادرست.
در حیرت بودم که چرا باید چنین آدمی زنده بماند و هزاران هزار نفر در سراسر زمین از طاعون ارغوانی بمیرند،گویا بر خلافِ تمامِ مزخرفات اخلاقی و فلسفی چیزی که در دنیا وجود ندارد عدالت است و بس
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۵۹
Ali
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۱۴
jhamid93
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۱۷