در میان یک زندگی پر مشقت و یکنواخت مصیبت هم خود جشنی است و آتش سوزی مایه تفریح، همچنان که در یک چهره بی رنگ جای زخم حکم زینت و زیبایی دارد.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۶
Parviz
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۲۳
Parviz
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۲۳
jhamid93
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۷
nnegg
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۵۶
Niki65
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۵