در میان یک زندگی پر مشقت و یکنواخت مصیبت هم خود جشنی است و آتش سوزی مایه تفریح، همچنان که در یک چهره بی رنگ جای زخم حکم زینت و زیبایی دارد.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۶
Parviz
‫۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۲۳
Parviz
‫۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۲۳
jhamid93
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۷
nnegg
‫۱۱ ماه قبل، شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۵۶
Niki65
‫۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۵