حس می‌کرد که زیادی حرف می‌زند. می‌خواست بگوید که فقط دوست دارد چشم انتظار چیزی باشد. این که فقط می‌خواهد لبخند بزند ، بدون اینکه نیازی باشدبه این فکر کند کدام عضله برای لبخند زدن استفاده می‌شود.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۷
Arashkh1984
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۳۵
hedgehog
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۹
Bavar
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۲
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۵۱