"من هنوز هم خوشگلم؟ زود بگو دیگه."
با تموم عشقم توصیفش کردم.
"لباس‌هام بهم می‌آد؟"
به توصیفم ادامه دادم.
"عطری که زدم بوش خوبه؟"
این شطرنج عشق رو هر دو چندین‌بار از نظامی گنجوی خونده بودیم و خوب هم بلد بودیم. برای همین حرکت به حرکت بازی رو ادامه دادیم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Arashkh1984
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۴
Ali
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۵