"موفق خواهم شد!" این جمله ای است که هر قمار باز و هر سرداربزرگی در جنگ می‌گوید ،جمله ای که اگر کسانی را نجات داده است، از آن طرف باعث نابودی عده ی زیادی شده است.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۹
Mehrabad
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۲
jhamid93
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۲۷
nnegg
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۵۷