این که افرادی در آن سوی دیوار هستند، مثل مادام، که نه از شما متنفرند و نه بد شما را می‌خواهند، اما حتی با تصور وجودتان با این تصور که شما چطور به این جهان آمده اید و چرا، بر خود می‌لرزند، کسانی که از تصور مالیده شدن دستتان به دستشان وحشت می‌کنند. اولین باری که از چشمان آن شخص به خودتان می‌نگرید، لحظه سرد و یخی است. مثل گذشتن از مقابل آینه ای است که هر روز از مقابلش می‌گذرید، و ناگهان تصویر دیگری از شما باز می‌تاباند، تصویری ناراحت کننده و عجیب.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Arashkh1984
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۷
saeid51
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۳۷
Parviz
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۳