تومی گفت: "درسته. یه نفر بهم گفت سوار کردن یه همچین چیزی چندین و چند هفته وقت می‌خواد. حتی شاید چند ماه. گاهی تمام شب روشون کار می‌کنن. چندین و چند شب، تا کامل بشن."
گفتم: "خیلی راحته که موقع رد شدن از کنارشون ازشون انتقاد کنی."
تومی گفت: "راحت‌ترین کار دنیا."
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
saeid51
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۱۵
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۴