بعضی وقت‌ها چیز‌ها همانی هستند که می‌بینی ، نمی‌شود انتظار بیشتری ازشان داشت. بهترین کسی که می‌تواند خوابی را تعبیر کند خود همان کسی است که خواب را دیده.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۱۶
Parviz
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۷
Ali
‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۳۱