من باید یک فیلسوف بزرگ می‌شدم. آن وقت به همه می‌گفتم که ما چه قدر ابله ایم. ول می‌گردیم و هوا را توی ریه مان می‌فرستیم و بیرون می‌دهیم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۴
Parviz
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۹
Arashkh1984
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۳