۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۲
Ali
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۳
Parviz
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۸
Arashkh1984
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۴