۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۸
Ali
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۳
Parviz
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۸