۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۸
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۳
Parviz
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۸