۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۸
Ali
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۳
Parviz
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۰۸