یک جامعه ی طبقاتی فقط براساس وجود فقر و نادانی قابل دوام است
تا اگاه نشده اند عصیان نمیکنند. . وتا عصیان نکنند نمیتوانند اگاه شوند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۱
Ali
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۵
Arashkh1984
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۵۹
jhamid93
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۰