یک جامعه ی طبقاتی فقط براساس وجود فقر و نادانی قابل دوام است
تا اگاه نشده اند عصیان نمیکنند. . وتا عصیان نکنند نمیتوانند اگاه شوند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۱
Ali
‫۱ سال قبل، پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۵
Arashkh1984
‫۱ سال قبل، پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۲۹
jhamid93
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۰