۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۰
Ali
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۲۲
holy.mary
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۵۳