۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۴
Ali
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۲
Parviz
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۲
R_Aliabadi
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۴ مهر ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۰۵