۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۴
Ali
‫۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۲
Parviz
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۱۲