۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۴
Ali
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۵۲
Parviz
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۲