۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrabad
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۶
Ali
‫۱ سال قبل، پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۲
Parviz
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۱۲
Mahkame
‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۶