۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
arash_phdk
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۸ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۷
sunrise139061
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۹ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۳۴
Ali
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۴۰
Mahkame
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۵