۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۷ ماه قبل، چهار شنبه ۹ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۰۷
Ali
‫۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۴۰
Mahkame
‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۵