۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۵۰
Mahkame
‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۴