دیروز شما به من گفتید که حس میکنید یک اسیر هستید. دلیلش این است که حس میکنید فشار زیادی روی شما هست که نقش خودتان را در این افسانه که فرهنگ شما بر دنیا اعمال میکند پیدا کنید؛هر نقشی که باشد. این فشار از راه‌های مختلف و در سطوح مختلفی اعمال میشود؛اما به طور خلاصه به این صورت اعمال میشود که: کسانی که نقشی در این افسانخ ندارند،محروم می‌مانند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۲۰
Ali
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۰
Mahkame
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۲۴