مسلما از انجا که تمام دنیا ساخته شد تا بشر بتواند بوجود بیاید،بشر باید برای خدایان موجود بسیار مهمی باشد؛اما این قسمت داستان هیچ اشاره ای به هدف خدایان درباره بشر ندارد. انها میبایست هدف مخصوصی برای خلقت او میداشتند؛ولی این هدف در این داستان روشن نیست.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۰
f@eze
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۱
Mahkame
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۲۴