تنوع عامل بقا برای خود اجتماع است. اجتماعی که شامل صد میلیون گونه حیاتی باشد میتواند تقریبا در همه شرایط بجز فاجعه همه‌گیر جهانی،دوام یابد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۰
f@eze
‫۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۱
Mahkame
‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۴