تنوع عامل بقا برای خود اجتماع است. اجتماعی که شامل صد میلیون گونه حیاتی باشد میتواند تقریبا در همه شرایط بجز فاجعه همه‌گیر جهانی،دوام یابد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۰
f@eze
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۱
Mahkame
‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۴