تنوع عامل بقا برای خود اجتماع است. اجتماعی که شامل صد میلیون گونه حیاتی باشد میتواند تقریبا در همه شرایط بجز فاجعه همه‌گیر جهانی،دوام یابد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۰
f@eze
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۱
Mahkame
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۲۴