۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
arash_phdk
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۳۷
Ali
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۷
Mahkame
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۲۴