هر انسان نهری خودرونده است به هر سوی که نیروها و خواست‌هایش می‌کشانندش؛ که هر آدم رودی‌ست، که هر آدم جهانی‌ست. نه مگر که در هر آدم روانی می‌جوشد؟ و چیست روان در تن؟ بازتاب غریوی در دالانی هزار خم. گم. دور. نالان. خروشان. تار. ناپیدا. ناشناخته. خاموش. ژرف. باژگون شده. فورانی و بی‌امان. به کشمکش و پیچ‌وتابی دایم. نهفتی از آشوب و غوغا.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
arash_phdk
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۳۶
Ali
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۷
Mahkame
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۲۴