۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۳
Elham
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۱۵