زن‌ها به این علت مردها را انتخاب نمی‌کنند که عاشق شان باشند، بلکه آنها به دنبال مردانی قوی می‌گردند تا نسلی قوی از خود به جا بگذارند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۲۹
Parviz
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۸
parham-nasa
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۳۶
Mahkame
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۲۲