زن‌ها به این علت مردها را انتخاب نمی‌کنند که عاشق شان باشند، بلکه آنها به دنبال مردانی قوی می‌گردند تا نسلی قوی از خود به جا بگذارند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال قبل، پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۵۹
Parviz
‫۱ سال قبل، شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۸
parham-nasa
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۰۶
Mahkame
‫۱ سال قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۲