اما من به شمل می‌گویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت طلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند،احسان کنید و به هرکه به شما فحش دهد و جفا رساند،دعای خیر کنید. تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید،زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع میسازد و باران بر عادلان و ظالمان می‌باراند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۲۰
Mahkame
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۲۱