۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۲۰
Mahkame
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۶