تو وجدان داری، و این ویژگی ارزشمندی است اما نه وقتی که باعث می‌شود فکر کنی باید خودت را به خاطر چیزی بسیار فراتر از دایره ی مسئولیت هایت، سرزنش کنی.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۲
Ali
‫۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۷
ketabkhaar
‫۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۸