تو وجدان داری، و این ویژگی ارزشمندی است اما نه وقتی که باعث می‌شود فکر کنی باید خودت را به خاطر چیزی بسیار فراتر از دایره ی مسئولیت هایت، سرزنش کنی.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۲
Ali
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۷
ketabkhaar
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۸