آخرین فعالیت‌ها


 • جزء از کل
  ستاره داد
 • ملت عشق
  ستاره داد
 • راز فال ورق
  ستاره داد
 • خرمگس
  ستاره داد
 • بوف کور
  ستاره داد
 • غرور و تعصب
  ستاره داد
 • 3 قطره خون
  ستاره داد
 • قیدار
  ستاره داد
 • هنوز هم من
  ستاره داد
 • هنوز هم من
  از هنوز هم من :

  کتاب‌ها هستند که به آدم درس زندگی می‌دهند. کتاب‌ها به آدم درس همدلی می‌دهند. اگر بتوانی از جایی کتاب کرایه کنی، دیگر مجبور نیستی بروی بخری. بنابراین آن کتابخانه منبع حیاتی است! لوئیزا وقتی کتابخانه‌ای تعطیل می‌شود، فقط درِ یک ساختمان نیست که بسته می‌شود،بلکه امید هم همراهش تعطیل می‌شود. (...)

 • هنوز هم من
  از هنوز هم من :

  تلفنم رو از جیبم کشیدم بیرون و عکس‎ها رو رد کردم تا به عکس‎های مورد علاقه‌م از سم رسیدم که با یونیفرم سبز تیره‌ش روی تراس نشسته بود. تازه کارش تمام شده بود و چای می‎نوشید، درحالی‌که به من لبخند می‎زد. خورشید پایین پشت سرش بود و یادم می‎آد که داشتم به خورشید نگاه می‎کردم که چطوری پایین می‎رفت. چایی من روی طاقچه‎ی پشت سرم سرد می‎شد، درحالی‌که سم با ... (...)

 • هنوز هم من
  از هنوز هم من :

  من آدم حسودی نیستم، اگر کسی دوستت دارد حتما به تو وفادار می‌ماند، اگر آنقدر دوستت ندارد که با تو بماند، پس اصلا ارزشش را ندارد. (...)