۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۸
Ali
‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۸
TheSaba
‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۵۳
Mahkame
‫۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۰۰