۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۷
Mahkame
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۹
Ali
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۵۶
رفيعي
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۱
Elham
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۷
💟💟💟
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۳۲