۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۷
Mahkame
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۹
Ali
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۵۶
رفيعي
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۱
Elham
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۷
💟💟💟
‫۵ سال قبل، چهار شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۳۲