۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۷
Mahkame
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۹
Ali
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۶
رفيعي
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۱
Elham
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۷
💟💟💟
‫۱ سال قبل، چهار شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۰۲