۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۷
Mahkame
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۹
Ali
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۶
رفيعي
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۱
Elham
‫۵ ماه قبل، شنبه ۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۷
💟💟💟
‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۰۲