۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۷
Mahkame
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۹
Ali
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۵۶
رفيعي
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۱
Elham
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۷
💟💟💟
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۳۲