همیشه سفرهای من عین هم بود. مهم نبود که کجا می‌روم و به چه دلیل می‌روم، در همه‌ی سفرها هیچی نمی‌دیدم. وقتی ستاره‌ی سینما باشی انگار در چرخ و فلک نشستی. وقتی مسافرت می‌روی جرخ وفلک با توست، نمی‌توانی مناظر یا مردم آن شهر را ببینی. بیش‌ترین چیزی که می‌بینی همان اصحاب رسانه‌ها هستند، همان مصاحبه‌گرها و همان عکس‌های تکراری از خودت.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۵ ماه قبل، شنبه ۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۷
amitis
‫۵ ماه قبل، شنبه ۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۹
Ali
‫۵ ماه قبل، شنبه ۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۰۷
Mahkame
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۲ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۴۹
Mobina_fxr
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۱