بیشتر مردم از چشم و گوششان به‌درستی استفاده نمی‌کنند، خیلی مشاهده‌گر نیستند و با دقت گوش نمی‌کنند. در نتیجه بخش زیادی از آن‌چه که دوروبرشان اتفاق می‌افتد از نظرشان دور می‌ماند. چندتایی مدیر می‌شناسم که حتی زیر آب هم می‌توانند صحبت کنند. فکر نکنم این قابلیت خیلی به کارشان بیاید. این‌که خدا به ما دو گوش و دو چشم و یک دهان داده است،‌بی‌دلیل نیست. به این دلیل است که بتوانیم دو برابر حرف زدن،‌ببینیم و بشنویم. از همه بیشتر گوش سپردن هیچ خرجی برای شما ندارد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۲ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۱
Ali
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۵۳