خواهشم میکنم یه لحظه دختری رو که دارین بهش اتهام میزنین رو نگاه کنین. نگاه میکنید؟ اون قربانی زیباییشه، چرا؟ برای این که زیبایی یعنی قدرت. ما تو درس تاریخ یاد گرفته‌یم قدرت فساد می‌آره. بنابر این نتیجه‌ی زیبایی مطلق، فساد مطلقه.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۵
Mahkame
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۳
hedgehog
‫۱۱ ماه قبل، جمعه ۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۲۹