خواهشم میکنم یه لحظه دختری رو که دارین بهش اتهام میزنین رو نگاه کنین. نگاه میکنید؟ اون قربانی زیباییشه، چرا؟ برای این که زیبایی یعنی قدرت. ما تو درس تاریخ یاد گرفته‌یم قدرت فساد می‌آره. بنابر این نتیجه‌ی زیبایی مطلق، فساد مطلقه.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۵
Mahkame
‫۳ سال قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۳
hedgehog
‫۳ سال قبل، جمعه ۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۵۹
SahelGoodarzi_1996
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۱۴