۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۹ ماه قبل، شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۱
ammi1378
‫۹ ماه قبل، شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۰۰
Ali
‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۱۳
parham-nasa
‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۹